YAÜ – BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

Yalova Üniversitesinde lisans öğrenimi gören öğrenciler tez teslimi sırasında bu tez yazım kılavuzunda yer alan genel kurallara uymaları gerekmektedir. Aksi Takdirde Tezleri Geçersiz sayılacaktır. Bitirme Tezi, “Mühendislik Fakültesi Bitirme Tezi Hazırlama Kılavuzu”na göre hazırlanır. Öğrencinin hazırladığı bitirme tezinin bu kılavuza uygunluğunu, danışman öğretim üyesi denetler. Bitirme tezi, çalışmanın deneysel/teorik veya literatür çalışması olmasına göre genel…
Devamı