Munzur Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Munzur Üniversitesi (M.Ü.), Fen Bilimleri Enstitüsü (F.B.E.)’ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde, standardı sağlamak amacıyla, bilimsel sunumla ilgili genel kurallar bu kılavuzda kısa, öz ve kolay anlaşılabilecek şekilde belirtilmiştir. Munzur Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri tezlerini hazırlayıp teslim etmede, bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve öz ile ilgili tüm kurallara uymak zorundadırlar. GENEL BİÇİM…
Devamı