Munzur Üniversitesi S.B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Munzur Üniversitesi (M.Ü), Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde, standardı sağlamak amacıyla, bilimsel sunumla ilgili genel kurallar bu kılavuzda kısa, öz ve kolay anlaşılabilecek şekilde belirtilmiştir. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri tezlerini hazırlayıp teslim etmede, bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve öz ile ilgili tüm kurallara uymak zorundadırlar. Munzur Üniversitesi…
Devamı