Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Lisansüstü çalışmalarda hazırlanan her tezin akademik alana katkı sağlayan orijinal bir çalışma olması gerekmektedir. Lisansüstü araştırmaların eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra araştırma süreci sonunda ortaya çıkan tezin bilimsel bir formatta hazırlanmış olması da önemlidir. Bu tez yazım kılavuzunun amacı, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri…
Devamı