Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanan “Dönem Projesi”, “Yüksek Lisans Tezi”, ve “Doktora Tezi” ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu kılavuz Gazi Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu esas alınarak Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanacak tezlerin kurallarını içermektedir. Bu kılavuzda belirtilmeyen hususlar için Gazi Üniversitesi Lisansüstü…
Devamı