İAÜ Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Aydın Üniversitesi Enstitülerine teslim edilecek yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Tez yazım kılavuzu, ilgili enstitüsü’lerden veya enstitülerin internet sayfalarından temin edilebilir. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TESLİMİ Yüksek Lisans Dönem Projeleri, Bez ciltli (Mavi) olarak bir adet Proje enstitüye, bir adet proje danışmanına teslim edilir.…
Devamı