İnönü Üniversitesi Eğitim B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlamasındaki en büyük amaç, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsün’de Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez hazırlayan bütün öğrencilere, tez yazım süreçlerinde uymaları gereken kuralları ve biçimsel bir standart oluşturmak amacıyla öğrencilere bilgi sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Tez yazım kılavuzunda tez yazım kuralları,kaynakça yazımı ve biçimsel sayfa düzeni hakkında bilgiler verilmiştir. Tez hazırlama sürecindeki öğrenciler…
Devamı