İnönü Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı ; İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezlerin çoğaltılmasında kullanılacak kağıtlar…
Devamı