İnönü Üniversitesi Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezler ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu kılavuz, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan “Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı)” ve “Doktora (Bilim Doktorluğu)” tezlerinin yazımı ve basımı ile ilgili hükümleri kapsar. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Bu kılavuzda yer…
Devamı