İnönü Üniversitesi Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarıncaİnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan lisansüstü tezlerle ilgili yazım esaslarınıdüzen­lemektir.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yazılan Dönem Projeleri de şekil ve yazım kuralları açısından bu kılavuza uymak zorundadır. Bu kılavuz, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin hazırlanması ile…
Devamı