İskenderun Teknik Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İskenderun Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsün’de fen bilimleri anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarında tez hazırlayan öğrencilere, tez yazım süreçlerinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Kılavuzda yer alan bilgiler bütün öğrencilerin tamamıyla uyması gerekmektedir. Tez yazım sürecinde bu kılavuzda yer alan kuralların dışına çıkan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. İskenderun…
Devamı