İstanbul 29 Mayıs Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı tüm Anabilim dallarında hazırlanacak lisansüstü tezlerin, tezsiz yüksek lisans dönem projelerinin ve seminerlerin yazımında ve düzenlenmesinde, bilimsel yazım kurallarına uygun bir standardı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla; tez, dönem projesi ve seminer hazırlamaya yönelik bilimsel yazım kuralları, mümkün olduğunca kısa ve…
Devamı