İstanbul Aydın Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün’de Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez hazırlayan bütün öğrencilere tez yazım kuralları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer alan bütün kurallara bütün tez hazırlayan öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara uymayan öğrencilerin tezleri geçersiz sayılacaktır. İstanbul…
Devamı