İstanbul Bilgi Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimlere Enstitüsü’ne teslim edilecek Yüksek Lisans tez-proje ve Doktora tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Bu kılavuzda sadece tüm programlar için geçerli olabilecek temel esaslara yer verilir. Programlar bu kılavuzda yer alan esaslara uymak koşuluyla kendi kılavuzlarını yayınlayabilirler. Tez yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış tezler İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık…
Devamı