İstanbul Bilgi Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Bu kılavuzda sadece tüm programlar için geçerli olabilecek temel esaslara yer verilir. Programlar bu kılavuzda yer alan esaslara uymak koşuluyla kendi kılavuzlarını yayınlayabilirler. Tez yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış tezler İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal…
Devamı