İstanbul Bilim Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan tez yazımı ve basımıyla ilgili esasları ortaya koymaktır. Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adaylar bu kılavuzda belirtilen standartlara uymak zorundadır. Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu…
Devamı