İstanbul Esenyurt Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin tez önerisi, tez ve dönem projesi hazırlarken yaygın kabul gören bilimsel aktarma ve yazma ilkelerine uygun davranmaları hususunda yol gösterici olma amacıyla oluşturulmuştur. Lisansüstü tez, yapılan çalışmanın değerini ve çalışmayı yapanın akademik yetkinliğini gösteren bir belgedir. Çalışmayı yapan kişi ile okuyucu arasında…
Devamı