İstanbul Esenyurt Ü. Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarına devam eden öğrencilerin Bitirme Projesi Önerisi, Araştırma ve Bitirme dönem projesi hazırlarken yaygın kabul gören bilimsel aktarma ve yazma ilkelerine uygun davranmaları hususunda yol gösterici olma amacıyla oluşturulan bu kılavuz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. Lisans Bitirme Projesi, yapılan çalışmanın…
Devamı