İstanbul Gelişim Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına devam eden öğrencilerin sunacakları tezlerin bilimsel anlamda yazılı sunum standartlarına uygunluklarını sağlamaktır. Amaç, yazılacak lisansüstü tezlerinin içeriğinin genel çerçevesini düzenlemek ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını standart bir metin haline getirmelerine yol gösterici olmaktır. Yüksek Lisans tezi hazırlayan öğrenciler, bu kılavuz içinde belirtilen kurallara uymak…
Devamı