İstanbul Gelişim Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yaptırılacak yüksek lisans tez ve projeleri ile doktora tezlerinin (Kılavuzun devamında yalnızca “tez” olarak geçecektir.) yazılmasında şekil birliği sağlayacak kuralları belirlemektir. Bu kılavuz, lisansüstü tezlerin biçim ve görünümüne ilişkin esaslar ile öğrencilerin tezlerini yazarken izleyeceği yol ve yöntemleri açıklar. Kılavuz içeriğinde tezler için belirtilen şekil…
Devamı