İstanbul Medeniyet Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez hazırlama süreçlerinde tez yazım aşamaları ve biçimsel kurallar hakkında öğrencilere bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tez yazım kılavuzunda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır.…
Devamı