İstanbul Medeniyet Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerin, tez çalışmalarını raporlaştırmaları sürecinde dikkat etmeleri gereken konuları açıklamak ve tezin sahip olması gereken asgari özellikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanarak yapılacak bilimsel çalışmaların niteliğinin artmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezin ve tüm kopyalarının hazırlanmasında birinci hamur ve en az…
Devamı