İstanbul Medipol Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazım kurallarını düzenlemektir. Bu kılavuzda belirtilen kurallara bütün öğrencilerin uyması gerekmektedir. Yazılan bütün tezler bu kurallar dahilinde düzenlenir ve yazılır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara göre hazırlanmayan bütün tezler geçersiz sayılacaktır. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezin…
Devamı