İstanbul Medipol Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazım kurallarında standart sağlamaktır. Tez yazım kılavuzunda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara göre hazırlanmayan bütün tezler geçersiz sayılacaktır. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezin dış kapağı A4 (21×29.7 cm)…
Devamı