İstanbul Sabahattin Z.Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında lisansüstü / doktora tezlerinin ve proje raporlarının hazırlanmasında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel metin hazırlama standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Lisansüstü / doktora tezi veya proje raporlarını hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Tez yazım kılavuzu ve…
Devamı