İstanbul Sabahattin Z.Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim verilen anabilim dallarında bitirme projesi, yüksek lisans tezi veya doktora tezi hazırlayacak öğrencilerin ve danışmanların uyacakları esasları ve ilkeleri belirlemektedir. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Tezlerde MS Word ile 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılır. Ana bölüm başlıkları 14…
Devamı