İstanbul Şehir Üniversitesi Tez/Proje Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında tez ve bitirme projesi hazırlayan öğrencilere tez yazım süreçlerinde hangi standartlar doğrultusunda tezlerini hazırlamaları gerektikleri konusunda bilgiler vermek amacıyla bu tez yazım kılavuzu oluşturulmuştur. Bu kılavuzda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır.…
Devamı