İstanbul Ticaret Ü. Dış Ticaret E. Tez Yazım Kılavuzu

Tezler ve dönem projeleri lisansüstü eğitimin önemli birer unsurudur. Bu tür çalışmalarda öğrencilerden beklenen, eğitimleri süresince elde ettikleri bilgileri sentezlemek suretiyle belirledikleri bir konu etrafında bilimsel bir araştırma ortaya koymalarıdır. Ancak bu çalışmayı başından sonuna kadar belli bir sistem çerçevesinde yapmaları gerekmektedir.Araştırmada konunun belirlenmesi, hipotezin oluşturulması, kaynakların toplanması gibi vb. aşamalarına nazaran, çalışmanın kaleme alınması…
Devamı