İstanbul Ticaret Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bitirme projeleri ve tezler lisansüstü eğitimin önemli birer unsurudur. Bu tür çalışmalarda öğrencilerden beklenen, eğitimleri süresince elde ettikleri bilgileri sentezlemek suretiyle, belirledikleri bir konu etrafında bilimsel bir araştırma ortaya koymalarıdır. Ancak bu çalışmayı basından sonuna kadar, belli bir sistem çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Araştırmada konunun belirlenmesi, hipotezin oluşturulması, kaynakların toplanması gibi vb. aşamalarına nazaran, çalışmanın kaleme…
Devamı