İstanbul Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yazılan tezlerin, düzen ve yazım kuralları için bir standart oluşturmak ve tezin sonlandırılmasına kadar geçen süreçte öğrenciyi doğru yönlendirebilmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer alan bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Kılavuzda yer alan kurallara göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır ve tez yazım süreçleri…
Devamı