İstanbul Üniversitesi Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzda İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin içeriğini, yazım kurallarını ve biçimsel özelliklerini açıklayan bilgiler ve tez teslimi sırasında gerekli belgelerin listesi verilmektedir. Kılavuzda açıklanan kurallara uygun hazırlanmış Microsoft Word şablon dosyası “şablon.dot” adı altında Enstitü Web sayfasında bulunmaktadır. Bu dosyanın kullanılması yazım kılavuzunda tanımlanan kurallara uyulması açısından…
Devamı