İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez yazım süreçlerinde uymaları gereken kurallar hakkında öğrencilere bilgiler sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Tez yazım sürecinde tez yazan bütün öğrencilerin bu kılavuza göre tezlerini hazırlaması gerekmektedir. Kılavuzda yer alan kurallara göre hazırlanmayan bütün tezler geçersiz sayılacaktır.  GENEL…
Devamı