İzmir K.Ç.Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde açılan Yüksek Lisans ve Doktora programlarında seminer (seminer dersi raporu) hazırlayacak Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, biçim ve öz bakımından bazı standartlara uymalarını sağlamaktır. Seminer hazırlayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bu kılavuzda belirtilen standartlara uymaları zorunludur. Tez yazım kılavuzu ve Örnek tez şablonuna aşağıda…
Devamı