İzmir K.Ç.Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çeşitli Anabilim dallarında lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için, lisansüstü eğitim programlarında yaptırılan tez ve projeler ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Farklı alanlarda yapılan tezlerde, her birinin kendi içinde bilinen bir sistemi yansıtan iç tutarlılık sergilemesi doğaldır.…
Devamı