Kadir Has Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun en büyük amacı, Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, tez yazım süreçlerinde tezlerini hangi kurallar dahilinde yazmaları gerektiği ve hangi kurallara göre tezlerini düzeltmeleri gerektiği konusunda öğrencilere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tez yazım kılavuzu aynı zamanda bir tez örneği olup örnek tez şablonu yerine geçmektedir.…
Devamı