Kadir Has Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Kadir Has Üniversitesi Tez ve Proje Yazım Kılavuzu, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda hazırlanan tez ve projelerin yazımı ve basımıyla ilgili esasları düzenlemektir. GENEL BİÇİM VE YAZIM ÖZELLİKLERİ Tezler ve proje A4 (21×29,7 cm) boyutunda 80 g/m2 beyaz, birinci hamur kâğıda özellikleri bozulmadan…
Devamı