Kafkas Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Yüksek Lisans Seminerleri, Doktora Seminerleri, Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen biçimde hazırlanan tezler, Enstitü yönetimlerinin belirlediği sayıda çoğaltıldıktan sonra, Enstitü Müdürlüğü’ne teslim edilir. Jüri, adaydan bazı…
Devamı