Kafkas Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu Kılavuzun amacı, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Anabilim/ Anasanat ve Bilim/Sanat Dallarında hazırlanacak Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta yeterlilik tezleri ile araştırma raporları ve seminer yazımında bilimsel yazım kurallarına uygun bir standartlaşmayı sağlamaktır. Enstitü’ye sunulacak Lisansüstü Tezlerin kabul edilebilmesi için, kılavuzda açıklanan tüm ilke/kurallara uygun olarak hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Kılavuzda tezler için geçerli sayılan…
Devamı