Kahramanmaraş Sütçü İ.Ü. Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu tez yazım kılavuzunun amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülmekte olan Lisansüstü proje ve tezlerinin, yazım ve basımında birliktelik oluşturmaya yönelik esasları düzenlemektir. Bu hazırlanan kılavuz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü çalışmalar sonucunda yazılacak olan Proje, Tezli Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezlerinin yazımında uyulması gereken ilke ve…
Devamı