Kastamonu Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE)’ne bağlı anabilim dallarında öğretim ve sınav yönetmeliği uyarınca hazırlanan rapor, dönem projesi, yüksek lisans tezi, sanatta yeterlik çalışması ve doktora tezi ile ilgili kuralların tanıtılmasıdır. Akademik unvan için hazırlanan ve kabul edilen her tez bilime ve/veya bilimsel yöntemlere katkı yapan özgün birer çalışmadır ve kütüphanelerin genel…
Devamı