Kastamonu Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürütülen yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında biçim ve içerik yönünden uyulması gereken kuralların ve bilimsel sunuş standartları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu kılavuzun amacı, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE)’ne bağlı anabilim dallarında öğretim ve sınav yönetmeliği uyarınca hazırlanan rapor, dönem projesi, yüksek lisans tezi, sanatta yeterlik çalışması ve doktora…
Devamı