Konya Gıda ve Tarım Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Ana bilim Dallarında hazırlanacak Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile Tezsiz programlarda Bitirme Projesi yazımında uyulacak kuralları ve biçim özelliklerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin tezlerini ve bitirme projelerini hazırlarken bu kılavuzda belirtilen yazım, biçim ve içeriğe…
Devamı