Kilis 7 Aralık Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu Tez yazım kılavuzu Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde hazırlanan yüksek Lisans ve doktora tezleri ile Tez önerileri ve Yüksek Lisans ve Doktora Seminerleri metinlerinin yazımında biçim ve içerik açısından birliktelik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz hazırlanırken Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan çalışmaların yazımında düzenlilik sağlanması ve kişisel tercihlerden kaçınılması amaçlanmıştır. Bu kılavuzda yer alan…
Devamı