Kilis 7 Aralık Ü. İktisadi ve İdari B.F. Tez Yazım Kılavuzu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu; Fakültenin Yönetim Kurulu’nca belirlenen ders kataloğu çerçevesinde, İşletme ve İktisat bölümlerinde hazırlanan bitirme ödevi yazımında standartlaşmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kılavuz Bitirme Ödevinin biçimine, baskı düzenine ve yazım planına yönelik kuralları içermektedir. Kılavuzun kabul tarihinden itibaren, fakülteye bağlı…
Devamı