Kırıkkale Ü. Fen B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında uyulması gereken yazım kurallarını açıklayan bu kılavuzda; daha önce kullanılmakta olan tez yazım kılavuzunun güncelleştirilerek uygulamada karşılaşılan bazı sorunlar ile eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.  Bu kılavuzun hazırlanmasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin aynı kalite ve…
Devamı