Kırıkkale Ü. Sosyal B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün’de yüksek lisans ve doktora programlarında tez hazırlayana öğrencilere hangi standartlara göre tezlerini yazmaları gerektiği ve hangi standartlara göre tezlerini biçimsel olarak düzeltmeleri konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bütün kurallara öğrencilerin uyması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır…
Devamı