Koç Üniversitesi Sağlık B.E. Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuzun hazırlanmasındaki en büyük amaç, Koç üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programlarında tez hazırlayan öğrencilerin tez yazım süreçlerindeki uymaları gereken kuralları ve hangi standartlara göre tezlerini hazırlaması gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.  Bu kılavuzda yer alan kuralların tamamına bütün öğrencilerin uyması gerekmektedir. Kılavuzda belirtilen kurallara göre hazırlanmayan tezler geçersiz sayılacaktır…
Devamı