+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez, lisansüstü eğitiminin son aşaması olup öğrenciye akademik derece (bilim uzmanlığı ya da doktor unvanı) verilmesini sağlayacak, yaptığı araştırma ve buluşlarını yazılı olarak sunduğu bir belgedir. Öğrencilerin eğitimleri sürecinde biriken bilgilerin uygulamaya yansımasının önemli bir parçası olup öğrencinin özgün araştırma yürütme bilgi ve becerisinin göstergesidir. Özellikle doktora tezinde, öğrencinin özgün araştırma yapması gerekir. Tezin özel…
Devamı

KOÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Akademik çalışmaların niteliğini yükseltmek kadar biçimini evrensel/ulusal teamül ve temayüllere uygun hale getirmek Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün amaçlarındandır. Akademik Yazım Kılavuzu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerinde hazırladıkları seminer, proje veya tezleri yanında makale, bildiri vb akademik çalışmaların yazımında biçimsel benzerlik sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. TEZ…
Devamı

Call Now Button