+905326745495
bilgi@tezdoktoru.com

Etiket: Kocaeli Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu

Tez Düzenleme ve Akademik Danışmanlık Merkezi

KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Tez, lisansüstü eğitiminin son aşaması olup öğrenciye akademik derece (bilim uzmanlığı ya da doktor unvanı) verilmesini sağlayacak, yaptığı araştırma ve buluşlarını yazılı olarak sunduğu bir belgedir. Öğrencilerin eğitimleri sürecinde biriken bilgilerin uygulamaya yansımasının önemli bir parçası olup öğrencinin özgün araştırma yürütme bilgi ve becerisinin göstergesidir. Özellikle doktora tezinde, öğrencinin özgün araştırma yapması gerekir. Tezin özel…
Devamı

KOÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Akademik çalışmaların niteliğini yükseltmek kadar biçimini evrensel/ulusal teamül ve temayüllere uygun hale getirmek Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün amaçlarındandır. Akademik Yazım Kılavuzu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretim süreçlerinde hazırladıkları seminer, proje veya tezleri yanında makale, bildiri vb akademik çalışmaların yazımında biçimsel benzerlik sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. TEZ…
Devamı

KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, “Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 21-(1) ve 35-(1) maddesi gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ndeki lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için, lisansüstü eğitim programlarında yaptırılan tezlerin yazımında yönlendirici olmak, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaştırmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. TEZ YAZIM…
Devamı

KOÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve tezsiz yüksek lisans projeleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun yazılmamış tezler kabul edilmez. Tez yazım kılavuzu ve tez teslim sürecine ilişkin bilgilere Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından (http://fbe.kocaeli.edu.tr) ulaşılabilir. Tezler, onaylı tez teslim…
Devamı

Call Now Button