KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Bu kılavuz, “Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 21-(1) ve 35-(1) maddesi gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ndeki lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için, lisansüstü eğitim programlarında yaptırılan tezlerin yazımında yönlendirici olmak, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma raporları ve seminer çalışmalarının yazımında standartlaştırmayı sağlayacak ilke ve kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. TEZ YAZIM…
Devamı